Новини

Інформація для науково-педагогічних працівників НУ «Запорізька політехніка»

Інформація для науково-педагогічних працівників НУ «Запорізька політехніка»

Шило Сергій -
Кількість відповідей: 0

Доброго дня шановні колеги!

Відповідаючи на ваші запитання щодо можливості реалізації освітнього процесу за раніше напрацьованими моделями комунікації зі студентами з використанням різних платформ та сервісів, повідомляємо, що, задля забезпечення сталості освітнього процесу, на цей момент можна користуватись раніше обраними вами засобами, але з обов’язковим паралельним наповненням в динамічному режимі загальноуніверситетської платформи (moodle.zp.edu.ua)» навчально-методичними комплексами дисциплін (робоча навчальна програма дисципліни, конспект лекцій, методичні рекомендації, засоби діагностики знань, тощо). 

Запровадження загальноуніверситетської, централізованої платформи є важливим аспектом управління освітнім процесом, як з питань координації виконання викладачами навчальної роботи і організації деканатами поточних, рубіжних та семестрових контролів, так і обліку обсягів виконання індивідуальних навчальних планів НПП, в частині роботи за основним місцем, за сумісництвом та на умовах погодинної оплати праці.

--

Керівник навчального відділу Грешта В.Л.