Службовий розділ для розміщення обліково-звітних документів з навчальної і методичної роботи кафедри "Нарисна геометрія, інженерна та компютерна графіка".