Ректорська контрольна робота (РКР) проводиться з метою контролю знань студентів НУ «Запорізька політехніка» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітньої програми «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» з дисципліни «Спеціальні крани».

До пакету РКР входять:

-    титульний лист;

-    критерії оцінок;

перелік питань з курсу «Спеціальні крани»;

-    література;

          -завдання для РКР з дисципліни «Спеціальні крани».