Ректорська контрольна робота (РКР) проводиться з метою контролю знань студентів НУ «Запорізька політехніка» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування освітньої програми «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» з дисципліни «Машини безперервного транспорту».

До пакету РКР входять:

-           титульний лист;

-           критерії оцінок;

-           перелік питань з курсу «Машини безперервного транспорту»;

-           література;

-           завдання для РКР з дисципліни «Машини безперервного транспорту».