при вступі на навчання за ступенем «магістр» на спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки».

Course rating: