Завдання вивчення цієї дисципліни є отримання студентами знань і умінь (навиків) дослідження і оцінки показників точності і якості технологічних процесів механічної обробки заготовок та складання вузлів та виробів.

Очікувані програмні результати навчання: викладання цієї дисципліни забезпечує знання: основних понять і означень технологічної надійності та забезпечення точності; впливу технологічних та конструкторських факторів на точність і якість виготовлення деталей та складання машин; методів досягнення необхідної точності механічної обробки; розрахунково-аналітичної і статистичної оцінки показників точності; методів досягнення необхідної точності при складанні машин тощо.