Ця дисципліна відноситься до дисциплін циклу професійної підготовки. Дисципліна “Інтелектуальні системи та розпізнавання образів” знайомить студентів з загальними принципами побудови та функціонування інтелектуальних систем, сучасними методами розв’язання завдання з розпізнавання образів. Практичні заняття курсу присвячені ознайомленню з існуючими програмними системами розпізнавання образів та засобами інтелектуальної обробки даних, виконанню практичних робіт з реалізації методів розпізнавання образів.