Криміналістика є навчальною дисципліною, яка вивчає систему знань з використання криміналістичних засобів прийомів і методів у діяльності з розкриття, розслідування та попередження злочинів. Її зміст охоплює отримання як теоретичних знань, так і практичних навичок, що забезпечують ефективне оволодіння цим курсом.

Предмет дисципліни: правові норми, в яких встановлена систему принципів кримінального процесу, систему стадій кримінального процесу, систему процесуальних дій, процесуальний статус учасників кримінального провадження, порядок відшкодування шкоди, заподіяної злочином.

Результати навчання:

знати:

-           механізм скоєння злочинів і виникнення слідів;

-           способи підробки документів та їх ознак;

-           правил виявлення, фіксації, вилучення і використання слідів злочину - джерел доказів;

-           технічні засоби і матеріали уніфікованої слідчої валізи, спеціалізованих технічних засобів пересувних криміналістичних лабораторій і можливостей їх практичного використання;

-           порядок формування слідчо-оперативної групи для огляду місця події, розподілу обов'язків між її членами, забезпечення їх взаємодії;

-           можливості проведення спеціалістом попередніх досліджень речових доказів на місці події;

-           методику складання "словесного портрету", суб'єктивних мальованих та композиційних портретів і можливостей їх практичного використання;

-           тактичні правила і прийоми проведення слідчих дій.

вміти:

-           аналізувати і оцінювати вихідну інформацію про злочини, і приймати аргументоване рішення відносно порушення кримінальної справи;

-           визначати склад слідчо-оперативної групи для виїзду на огляд місця події;

-           використовувати технічні засоби і матеріали уніфікованої слідчої валізи для виявлення, фіксації і вилучення слідів злочину;

-           досліджувати джерела матеріальних та ідеальних відображень, вилучати і оцінювати отриману інформацію, використовувати її для організації розкриття злочинів за "гарячими слідами";

висувати версії і планувати розслідування злочинів.