Міжнародне приватне право існує в межах національного права і саме цим відрізняється від міжнародного публічного права – єдиного для держав, які є сторонами відповідних міжнародних нормативно-правових актів.

Підготовка фахівця-юриста неможлива без оволодіння ним сукупності знань та вмінь, що формують юридичний профіль фахівця у галузі правового регулювання приватних відносин, ускладнених іноземним елементом, тобто відносин, які виходять за рамки юрисдикції однієї держави. За умови постійного оновлення законодавства України місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця полягає не лише у вивченні загальновизнаних теоретичних конструкцій і основних положень чинних нормативно-правових актів, а і у здійсненні наукового аналізу законодавства та практики його застосування.

Результати навчання:

знати:

–                    сфери дії міжнародного приватного права, його роль в організації міжнародних економічних, наукових і культурних зв’язків держав,

–                    предмет міжнародного приватного права, його місце в правовій системі України,

–                    цивільні правовідносини міжнародного характеру,

–                    методи правового регулювання у міжнародному приватному праві,

–                    поняття і передумови колізій законів у міжнародному приватному праві,

–                    міжнародні цивільні правовідносини,

–                    правовий статус іноземців в Україні,

–                    поняття особистого закону і національності юридичної особи,

–                    доктрину і практику міжнародного приватного права про визначення національності юридичної особи,

–                    строки позовної давності в міжнародному приватному праві,

–                    колізійні питання права власності та вирішення їх в Україні,

–                    універсальні міжнародні конвенції у сфері правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності,

–                    поняття та види міжнародних перевезень і підстави їх здійснення,

–                    загальну характеристику джерел права, що регулюють міжнародне перевезення.

–                    колізійні питання деліктних зобов’язань,

–                    закон, який застосовується до деліктних зобов’язань, які виникають внаслідок заподіяння шкоди,

–                    міжнародні договори, що стосуються деліктної відповідальності.

вміти:

–                    застосовувати свої навички та знання для вирішення юридичних питань,

–                    давати аналіз конкретної теми,

–                    орієнтуватися в системах міжнародного права  сучасних країн;

застосовувати загальні практичні положення та нормативні матеріали міжнародного права в цивільно-правових відносинах з іноземним елементом.