Мета курсу «Здоров’язбережуючі технології та співдія функціональному розвитку. Лікувальна фізична культура» : реабілітація фізичної сфери студентів, що перенесли важкі захворювання, мають вади розвитку, або хронічні хвороби, зміцнення здоров’я студентів протягом їх навчання у вищому навчальному закладі, виховання в них організаторських навичок, проведення самостійної роботи з фізичного виховання та спорту у суспільному житті і на виробництві, отримати та засвоїти основні знання, вміння та навички з навчальної дисципліни фізичне виховання (групи лікувальної фізичної культури).

Основні завдання курсу:

╴ формування розуміння ролі лікувальної фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури загалом, установлення на здоровий спосіб життя, фізичну реабілітація та вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

╴ зміцнення здоров'я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму;

╴ розкриття всіх потенційних здатностей і прагнень студента через його спортивно-тренувальну і змагальну діяльність;

╴ формування спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для успішної професійної діяльності;

╴ оволодіння системою практичних умінь і навичок занять основними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, зберігання і зміцнення здоров'я.

Курс «Здоров’язбережуючі технології та співдія функціональному розвитку» допомагає розвивати особистість студента, готувати його до професійної діяльності, формувати установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потребу в регулярних заняттях фізичними вправами, формувати систему знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному вихованні, зміцнювати здоров'я, сприяти всебічному розвитку організму, профілактиці захворювань, забезпечувати високий рівень працездатності протягом всього періоду навчання, забезпечувати загальну і професійно-прикладну фізичну підготовленість, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії.