Інформаційні технології - сукупність засобів, методів, пристроїв і процесів, які використовуються для збору, зберігання, обробки і поширення інформації. Сьогодні комп’ютери перетворилися на універсальний засіб для обробки усіх видів інформації, що використовується людиною. Програмне забезпечення сучасних комп’ютерів включає велику кількість програм: від широко застосовуваних програм до програм спеціального призначення – в галузі криптографії, захисту інформації. Тому для ефективної підготовки за спеціальністю «Кібербезпека» студентам необхідно знати сучасні інформаційні технології та вміти їх використовувати у професійній діяльності.

При вивченні дисципліни «Інформаційна діяльність та кібербезпека» студенти повинні 

знати 

теоретичні відомості про принципи побудови комп’ютерів;

практичні навички роботи з системним та прикладним програмним забезпеченням;

основні методи і прийоми забезпечення інформаційної безпеки;

розуміти принципи побудови інформаційних систем, мереж та елементів захисту в області інформаційних технологій;

вміти

- використовувати різні види програмного забезпечення, в тому числі спеціального;

- володіти принципами роботи в локальних та глобальних мережах з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки.