Інформація та кодування – два основних поняття сучасних телекомунікаційних і інформаційних систем і мереж. Інформація в технічному сенсі і методи її захисту від помилок, які виникають в результаті передачі повідомлень, є сьогодні основою при підготовці фахівців, що працюють в області інформаційних технологій і захисту інформації. Задачами вивчення навчальної дисципліни “Теорія інформації і кодування” є оволодіння основними положеннями теорії інформації̈ та кодування, такими як поняття про ентропію та кількісні міри вимірювання інформації̈, основними теоремами теорії̈ інформації̈ для каналів зв’язку, відомостями про принципи оптимального та завадостійкого кодування та використання їх в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах.­

Метою дисципліни “Теорія інформації̈ і кодування” є 

- вивчення основних понять теорії інформації, інформаційних процесів і кодування;

- аналіз існуючих підходів і алгоритмів для вирішення проблем завадостійкого і ефективного кодування, компресії, передачі і зберігання інформації;

формування знань, необхідних для розробки заходів захисту інформації̈ в інформаційно-комунікаційних системах та технологій̆, що використовуються для підвищення рівня захищеності таких систем.