Ця дисципліна відноситься до дисциплін циклу професійної підготовки. Знання основ дисципліни “Антивірусні технології” на даний час є одним із важливих показників рівня кваліфікації фахівця з інформаційної безпеки

Студенти при вивченні дисципліни повинні сформувати вміння класифікувати, ідентифікувати і захищати засоби обробки інформації від несанкціонованого доступу та комп’ютерних вірусів, захищати інформацію персонального комп’ютера та розроблене програмне забезпечення, розробляти індивідуальні системи управління доступом і захистом інформації. 

Мета вивчення дисципліни “Антивірусні технології – сформувати уявлення про комп’ютерні віруси, середовище їх існування та поширення, а також опанувати сучасні антивірусні програми та системи.