Мета виконання курсового проекту полягає в отриманні практичних навичок в галузі безпеки та захисту програм та даних.

Задачі курсового проекту:

– узагальнення та поглиблення теоретичних та практичних знань, отриманих під час вивчення методів та засобів забезпечення безпеки програм та даних;

– отримання практичних навичок розробки програмного забезпечення з урахуванням безпеки;

– закріплення навичок оформлення програмної документації.