ОК "Технології розподілених систем та паралельних обчислень" спрямована на засвоєння базових знань з паралельного програмування при використанні високопродуктивних обчислювальних систем. Вивчаються основні концепції організації паралельних обчислювальних процесів на високопродуктивних системах. Вивчається створення програм з використанням інтерфейсу передачі повідомлень MPI/MPICH з використанням обчислювального кластера на базі комп’ютерної мережі. 

У лабораторних роботах розглядається створення програм для реалізації паралельних алгоритмів; вивчаються питання створення консольних багатопоточних програм, створення потоків, засоби та варіанти передачі й отримання параметрів у потоках, передачі параметрів та збір результатів з комп’ютерів кластера.