This course covers questions of design of microprocessor systems which are used to build controlling embedded systems in radio engineering. The main aim of this course is to learn the basic approaches in the design of microcontroller systems and get practice with programming, debugging and testing them on simple examples with evaluation boards. During the course of study will be used microcontrollers from Microchip (Pic16f877)

            

Цей курс розкриває питання розробки мікропроцессорних систем, що використовуються для побудови управляючих вбудованих систем у радіотехніці. Основна мета курсу - вивчення базових підходів розробки мікроконтроллерних систем та отримання практики з програмування, відлагодження та тестування на простих прикладах за допомогою оціночних плат. На протязі курсу для навчання будуть використовуватися мікроконтроллери Microchip (Pic16f877)