Мета навчальної дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти системних знань і розумінь конструктивного виконання та функціонування окремих складових ходової частини, рульового та гальмівного керування рухом автомобілів.

Очікуваними загальними результатами навчання є отримання системних знань та розумінь щодо застосування елементарних деталей машин, теорії машин та механізмів у складових ходової частини, рульового та гальмівного керування колісних та за окремо гусеничних автомобілів з метою забезпечення реалізації їх відповідних тягово-швидкісних властивостей при використанні за призначенням.