Мета навчальної дисципліни  – формування у здобувачів вищої освіти системних знань і розумінь конструктивного виконання та функціонування механізмів і систем бензинових, дизельних та газових двигунів внутрішнього згорання автомобілів.

Очікуваними загальними результатами навчання є отримання системних знань та розумінь щодо застосування елементарних деталей машин, теорії машин та механізмів у механізмах та системах бензинових, дизельних, газових двигунах внутрішнього згорання, які встановлюються на автомобілях з метою забезпечення реалізації їх відповідних тягово-швидкісних властивостей при використанніза призначенням.