ТЕМА 1. АВТОМОБІЛЬНИЙ СЕРВІС ЯК МЕТОД ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ.

1.1 Поняття про автосервіс.

1.2 Характеристика системи автосервісу.  

1.3 Історія автосервісу. 

ТЕМА 2. АВТОСЕРВІСНІ ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА І ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ.

2.1 Види і класифікація авто сервісних підприємств.

2.2 Система технічного обслуговування і ремонту автомобілів на СТОА.

2.3 Організація виконання технічних дій на СТОА.

2.4 Система забезпечення запасними частинами.

2.5 Технічні вимоги до автомобілів, вузлів і агрегатів, що випускаються з ТО або ремонту. 

ТЕМА 3. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПОСЛУГ АВТОСЕРВІСУ І ДОКУМЕНТИ ЇХ РЕГЛАМЕНТУЮЧІ І ЗАБЕЗПЕЧУЮЧІ.

3.1 Поняття про якість послуг.

3.2 Документи регламентуючі якість послуг.

3.3 Документи, які забезпечують якість послуг.

ТЕМА 4. ФІРМОВИЙ  АВТОСЕРВІС.

4.1 Поняття про фірмовий автосервіс.

4.2 Методи організації фірмового автосервісу.

ТЕМА 5. ВИРОБНИЧИ ДІЛЬНИЦІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ                  УСТАТКУВАННЯ  АВТОСЕРВІСУ.

5.1 Дільниця прибирально-мийних робіт.

5.2 Пост приймання автомобілів.

5.3 Дільниця діагностики автомобілів.

5.4 Діагностика гальмівної системи автомобіля.

5.5 Пост регулювання кутів установки коліс.

5.6 Пост комплексних робіт і ремонту агрегатів автомобіля.

5.7 Дільниця шино монтажних і ремонтних робіт.

ТЕМА 6. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК СТАНЦІЇ ТЕХНІЧНОГО                                   ОБСЛУГОВУВАННЯ.

6.1 Обґрунтовування початкових даних.

6.2  Розрахунок чисельності виробничих робітників  і необхідного числа  виробничих постів.

6.3 Визначення потреби СТОА в технологічному устаткуванні і розрахунок площ виробничих приміщень.

6.4 Основні рекомендації і вимоги до планувальних рішень СТОА.

ТЕМА 7. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТОА.

7.1. Документообіг і порядок виконання управлінських робіт.

7.2. Оперативне управління виробництвом.

ТЕМА  8.  ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРАЦІ  І  ТЕХНІКА  БЕЗПЕКИ  НА  ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОСЕРВІСУ.

8.1 Охорона праці і техніка безпеки.

8.2 Режим праці і відпочинку.

8.3 Навчання безпечним методам роботи і документація по охороні праці.