Мета дисципліни: одержання знань і практичних навичок виконання й читання зображень предметів на основі метода ортогонального проєкціювання, створення креслеників відповідно до діючих стандартів України, отримання навичок техніки геометричного моделювання в середовищі сучасних автоматизованих графічних систем (AutoCAD, SolidWorks).

Завдання: оволодіння методами побудови зображень простих форм на площині, вивчення способів та алгоритмів розв’язування задач з нарисної геометрії. 

Вивчення основ нарисної геометрії сприяє розвитку просторового уявлення. 

Отримані знання і навички будуть потрібні при вивченні механіки, деталей машин, проєктування за фахом та інших дисциплін, а також в наступній професійній діяльності.Course rating: