Для створення інтелектуальних систем, здатних розв'язувати проблеми та завдання, які подібні до дій, що виконує людина, потрібно мати модель, що узагальнює реальні об'єкти або процеси. Дисципліна дає здобувачу основні знання у галузі еволюційного моделювання, а також відповідних програмних засобів, що їх реалізують. Це забезпечує здобувачу здатність використовувати еволюційне моделювання для вирішення широкого класу практичних завдань інтелектуальної обробки даних, де потрібно виконувати оптимізаційні обчислення та синтезувати моделі реальних об'єктів або процесів в умовах нелінійності та неточності даних.

Здатність вирішувати складні задачі інтелектуальної обробки даних з використанням еволюційного моделювання, застосування обчислювального інтелекту для розв'язання практичних задач в різних галузях професійної діяльності.

Здатність розробляти та застосовувати індуктивні методи синтезу моделей на основі еволюційних методів в процесі їх реалізації на сучасних високопродуктивних системах.

Використовувати еволюційні алгоритми для комп'ютерного розв'язання задач, що вимагають людського рівня мислення.

Головна мета курсу: навчити здобувачів обирати, використовувати, досліджувати та удосконалювати еволюційні методи обчислювального інтелекту для вирішення практичних завдань інтелектуальної обробки даних