Даний курс спрямований на формування здатності розв’язувати задачі з розробки програмних систем з використанням агентних технологій. Цей курс дає виклад методів створення мультиагентних програмних систем та забезпечує здобувачу здатність використовувати мультиагентні технології для вирішення широкого класу практичних завдань розробки інтелектуального програмного забезпечення.

Здатність вирішувати складні задачі інтелектуальної обробки даних з використанням мультиагентних технологій для розв'язання практичних задач в різних галузях професійної діяльності.

Здатність розробляти та застосовувати індуктивні методи синтезу моделей на основі мультиагентних технологій в процесі їх реалізації на сучасних високопродуктивних системах.

Використовувати інтелектуальні агенти та мультиагентні системи для комп'ютерного розв'язання задач, що вимагають людського рівня мислення.