Курс «Основи  комп’ютерної графіки» входить до нормативної частини циклу професійної підготовки фахівців.

Мета вивчення навчальної дисципліни: надати студентам необхідні практичні навики з основ комп’ютерної графіки за фахом. Спрямованість курсу визначається необхідністю професійної підготовки та направлена на одержання початкових навичок роботи з комп’ютерними графічними системами автоматизованого проектування в архітектурі.


Course rating: