Курс «Інноваційні засоби архітектурної візуалізації» входить до вибіркової частини циклу професійної підготовки фахівців.

Мета вивчення навчальної дисципліни: опанувати інноваційні засоби архітектурної візуалізації для подальшого застосування їх у фаховій діяльності. Спрямованість курсу визначається адаптацією проектного мислення, почуттів, візуальних образів до інноваційних технологій і удосконаленням початкових навичок роботи з архітектурно-візуальною графікою та засобами її відтворення на новому. більш якісному рівні. Підвищення конкурентної здатності майбутнього фахівця.


Course rating: