МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дисципліна «Нова економыка  і діджиталізація бвзнесу» передбачає набуття студентами теоретичних знань щодо основ, структури і основних механізмів становлення та функціонування якісно нового типу суспільства – «нової економіки», його переваг та недоліків, можливих ризиків та загроз у розвитку України і в глобальному масштабі.


Course rating: