Ректорська контрольна робота (РКР) проводиться з метою контролю знань студентів НУ «Запорізька політехніка» спеціальності  022 "Дизайн" за освітньою програмою «Дизайн». Кожен варіант складається з тестових питань, з переліком відповідей, серед яких студент має обрати вірну/вірні впродовж двох академічних годин. Студент має продемонструвати одержані загальні та фахові компетентності, а також набуті програмні результати навчання з дисципліни «Основи композиції та кольорознавства».

Виконання студентом контрольної роботи проводиться в системі Мудл в  курсі дисципліни «Основи композиції та кольорознавства».

Зміст РКР охоплює програмний матеріал з дисципліни «Основи композиції та кольорознавства», яка викладається студентам бакалаврам 1 курсу навчання у 1 – му навчальному семестрі 2022/2023 навчального року.


Course rating: