Ректорська контрольна робота (РКР) проводиться з метою контролю знань студентів НУ «Запорізька політехніка» спеціальності 022 "Дизайн" за освітньою програмою «Дизайн».  У продовж двох академічних годин студент має необхідність відповісти на 25 тестових запитань. Студент має продемонструвати одержані загальні та фахові компетентності, а також набуті програмні результати навчання з дисципліни «Основи композиції та кольорознавство». Зміст РКР охоплює програмний матеріал з дисципліни «Основи композиції та кольорознавство», яка викладається студентам 1курсу першого (бакалаврського) рівня освіти навчання у 1–му навчальному семестрі 2022/2023 навчального року.


Course rating: