Ректорська контрольна робота (РКР) проводиться з метою контролю знань студентів НУ «Запорізька політехніка» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» за освітньою програмою «Архітектура та містобудування».  Студент має продемонструвати одержані загальні та фахові компетентності, а також набуті програмні результати навчання з дисципліни «Архітектурна композиція та кольорознавство». Зміст РКР охоплює програмний матеріал з дисципліни «Архітектурна композиція та кольорознавство», яка викладається студентам 1курсу першого (бакалаврського) рівня освіти навчання у 1–му навчальному семестрі 2022/2023 навчального року.

Course rating: