Тестування програмного забезпечення є невід'ємною частиною життєвого циклу створення програмного забезпечення. Швидке та якісне тестування забезпечує вихід конкурентоспроможного продукту на ринок. Автоматизація деяких тестових випадків є важливим етапом, який дозволяє скоротити час тестування. Дана дисципліна направлена на те, щоб надати здобувачу основні теоретичні та практичні засади для тестування програмного забезпечення та написання простих автотестів на мові програмування Java. 

Після закінчення курсу здобувач буде знати основні підходи тестування та техніки тест дизайну, вміти розробляти тестову документацію, виконувати тестування веб сайтів, використовуючи основні інструменти тестування, писати прості автотести на мові програмування Java.