В сучасних умовах інтенсивного розвитку транспорту все більше зростає вірогідність скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Фахівцям, що працюють у сфері транспорту, важливо знати основні принципи проведення експертизи дорожньо-транспортних пригод, розуміти причини подій та фактори, що призвели до неї. Тому вивчення курсу «Експертиза дорожньо-транспортних пригод» є важливим для формування фахових знань магістра з транспортних технологій.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:

- вхідні дані для проведення експертизи; 

- методики розрахунку руху транспортних засобів;

-  методики аналізу дорожньо-транспортних пригод;

- визначення технічної можливості запобігти скоєнню дорожньо-транспортної пригоди;

- типи пошкоджень транспортних засобів, та фактори, які призвели до їх появи;

- визначати параметри маневрів транспортних засобів.

Вміти:

- аналізувати дорожньо-транспортні пригоди;

- виконувати розрахунки під час визначення процесів пригоди;

- робити висновки стосовно причин скоєння дорожньо-транспортної пригоди та можливості уникнути події;

- за пошкодженням транспортного засобу визначати параметри зіткнення, особливо напрямок та швидкість руху транспортних засобів.


Course rating: