В умовах експлуатації рухомого складу особливе значення приділяється організації ефективної роботи в умовах експлуатації, технології та організації утримання локомотивів та вагонів в технічно справному стані із застосуванням сучасних методів діагностики і ремонту рухомого складу, надання фахівцям навичок щодо самостійного вирішення питань при експлуатації рухомого складу з плануванням періодичності та обсягу регламентних робіт при технічному обслуговуванні і ремонті рухомого складу. 

Вивчення дисципліни дає можливість студентам отримати знання з організації виробничих функцій та рішення нестандартних задач в сфері експлуатації та організації утримання рухомого складу, узагальнення теоретичних, практичних та методичних положень щодо вирішення типових задач в галузі раціональної організації транспортного процесу при виконанні замовлення на транспортне обслуговування для підвищення ефективності функціонування транспорту. Даний курс формує у студентів уявлення про створення та використання сучасних технологій організації утримання транспортних засобів в технічно справному стані, діагностики та ремонту рухомого складу.  Також студенти знайомляться із сучасними методиками щодо прийняття раціональних рішень та оптимізації процесу експлуатації рухомого складу. Під час вивчення дисципліни студент набуває компетентності, які дають можливість виконувати виробничо-технологічну та організаційно-управлінську діяльність.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:

- організацію експлуатаційної роботи локомотивів;

- показники використання локомотивів;

- правила технічного утримання рухомого складу;

- періодичність проведення екіпірувальних робіт;

- періодичність та трудомісткість технічного обслуговування рухомого складу;

- виробничі та технологічні процеси ремонту рухомого складу.

Вміти:

- аналізувати технічний стан рухомого складу;

- виконувати сегментування умов експлуатації та прогнозування періодичності та обсягу регламентних робіт при технічному обслуговуванні і ремонті;

- визначати показники роботи рухомого складу;

- складати план проведення технічного обслуговування рухомого складу депо; 

- розробляти технологічні процеси виконання діагностичних та ремонтних робіт.