Мета курсу - вивчення ґенези архітектури, містобудування і мистецтва на прикладах світових шедеврів; вивчення теоретичних засад архітектури і мистецтва; вивчення творчих методів відомих митців.

Розглядаються не тільки типологічні або стилістичні особливості кожної епохи, але й генетична і соціальна спадкоємність, що рухається у загальному потоці. Історія мистецтва, архітектури та містобудування розглядається як єдина складова художньої культури. У складі мистецтв вивчається образотворче мистецтво.  Містобудування розглядається як обов’язкова складова архітектури, що ґрунтується на спільних теоретичних засадах.