Ректорська контрольна робота (РКР) проводиться з метою контролю знань студентів НУ «Запорізька політехніка» спеціальності  022 «Дизайн» за освітньою програмою «Дизайн». Завдання складається з двадцяти п’яти питань в тестовій формі. Студент має продемонструвати одержані загальні та фахові компетентності, а також набуті програмні результати навчання з дисципліни «Пластична анатомія».