На ректорську контрольну робота виносяться п'ять задач з вибору та перевірки електричних апаратів.

Course rating: