Ректорський контроль є одним із видів внутрішнього контролю якості освіти студентів і проводиться з метою: 

- оцінки залишкових знань студентів з навчальної дисципліни (або окремого модуля) з наступним аналізом якості освіти та викладання; 

- отримання інформації про рівень пізнавальної діяльності, самостійності і активності студентів; 

- перевірки якості освітнього процесу на кафедрах і рівня викладання навчальних дисциплін; 

- забезпечення можливості внесення змін до програм навчальних дисциплін. 

Ректорський контроль здійснюється шляхом проведення ректорської контрольної роботи.

Course rating: