Метою переддмпломної практики є поглиблення теоретичних знань, отриманих здобувачем при вивченні навчальних дисциплін, конкретизація відомостей і набуття практичних навичок на основі вивчення досвіду роботи підприємств туристичної галузі. Термін проведення переддипломної практики встановлюється вищим навчальним закладом у відповідності з навчальним планом. 

Переддипломна практика проводиться впродовж трьох тижнів на ІV курсі навчання (8 семестр) згідно навчальних планів за спеціальністю 242 «Туризм». 

Місцем проходження переддипломної практики може бути підприємство туристичної індустрії (турагент, туроператор, музейзаповідник і т.ін.) або організація, що керує розвитком туризму в місті (області). Переддипломна практика створює умови для отримання здобувачем навичок роботи за фахом, формування досвіду ухвалення самостійних управлінських рішень на конкретних ділянках роботи в реальних виробничих умовах.

Course rating: