Опанування навичок написання програмування в середовищі MatLAB.

Course rating: