Опанування навичок написання програмування в середовищі MatLAB.