Метою вивчення курсу «Безпека в туризмі» є ознайомлення студентів з основами теорії та практики організації безпеки на підприємствах туристичної галузі, придбання студентами уявлень про проблеми забезпечення безпеки для підприємств туристичної діяльності, вивчення особливостей небезпечних ситуацій в туристичній діяльності, функціональних обов’язків персоналу на основі організації комплексної системи безпеки для забезпечення безпеки клієнтів під час туристичної діяльності.


Course rating: