2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета навчальної дисципліни

 

Надання здобувачам вищої освіти логічно-послідовної системи теоретичних знань з гендерної соціології. Набуття знань щодо закономірностей та особливостей функціонування соціальних факторів та умов формування, змісту й структури гендера, а також розширення їх світоглядних уявлень про соціальні та поведінкові аспекти сучасного буття.

 

Завдання навчальної дисципліни

 

- розвинення наукового мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями з гендерної соціології.

  • надати студентам цілісне уявлення про гендерно-рольову структуру суспільства та особливості людської формування гендерних психічних форм;
  • сформувати навички оперування теоретичним і фактичним матеріалом що структури та змісту особистості та суспільства;
  • допомогти в розумінні процесів, що відбуваються в сучасному суспільстві в цілому та рівні гендерних ролей, зокрема;
  • навчити інтерпретувати і використовувати у професійній діяльності та в повсякденному житті знання з емпіричної гендерної соціології.