Мета РКР: виявлення рівня засвоєння студентами знань у відповідності до вимог робочої навчальної програми.
Завдання РКР складаються у межах таких розділів (модулів) дисципліни «Захищені мережні технології»:
– апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних мереж;
– безпека інфраструктури комп'ютерних мереж;
– безпека ІР-мереж;
– безпека протоколів транспортного, сеансового та прикладного рівнів;
– захист комп'ютерних мереж.
Структура білетів: варіант тестової РКР містить 20 завдань рівнозначної складності з різних розділів програми дисципліни.