Мета навчальної дисципліни:

 

Надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи наукових знань про історію соціологічної думки та проблемне поле української та світової соціології, розкрити найважливіші положення соціологічних теорій та підходів щодо онтології, структури та перспектив розвитку суспільства, надати цілісне уявлення про суспільство як надскладну відкриту соціальну систему.

 

Завдання навчальної дисципліни:

 

  • розвинення творчого мислення здобувачами вищої освіти, оволодіння ними системними науковими знаннями про соціальні явища та соціальні процеси;
  • ознайомлення здобувача вищої освіти про предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології як науки;
  • надання здобувачам вищої освіти цілісного уявлення про суспільство;
  • формування навичок оперування теоретичним і фактичним матеріалом;
  • допомога в розумінні процесів, що відбуваються в сучасному суспільстві в різних його проявах;
  • навчити інтерпретувати і використовувати у професійній діяльності та в повсякденному житті знання з емпіричної соціології.

 

 


Course rating: