Атаманюк Світлана Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту, Заслужений тренер України, завідувачка кафедри фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту, asi2312@ukr.net 

Консультації.  Онлайн-консультації за вказаною електронною адресою викладача або через месенджер «Telegramm» за моб. тел. (099) 984-39-55 по буднях до 17-00 (в окремих випадках в суботу, за наявності можливості у викладача).

Подключитися до конференції Zoom Ідентифікатор конференції: 453 210 4821 Код доступу: 1050
Предмет вивчення навчальної дисципліни формування у студентів системи знань щодо виникнення й розвитку засобів, форм, методів, ідей та теорій в історії фізичної культури і спорту.

Міждисциплінарні зв’язки: «Олімпійський і професійний спорт», «Теорія та методика фізичного виховання», «Вступ до спеціальності», «Основи спортивної підготовки», «Теорія юнацького спорту».

Мета і завдання навчальної дисципліни:

1.1.Теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців щодо розвитку професійної самосвідомості, виховання морально-етичних та ідейно-патріотичних переконань, причетності до світової історичної спадщини та традицій в галузі фізичної культури.

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія фізичної культури і спорту» є прищеплення навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку фізичної культури та спорту; навчання практичних навичок роботи з історичною та науковою літературою, критичного осмислення документів та першоджерел; вироблення умінь застосовувати набуті знання у професійній діяльності для орієнтації в сучасних тенденціях розвитку фізичної культури та спорту, оцінки спортивних явищ та подій.