Динамічні процеси є невідємною частною руху тіл. При різанні вони не повині приводити до браку виготовленої продукції. Тому актуальним є знання впліву динамічних процесів на якість виготовлення деталей. Це розглядається в курсі "Динамічні процеси при різанні"

Course rating: