Мета навчальної дисципліни

Надання здобувачам вищої освіти логічно-послідовної системи теоретичних знань з та гендерної соціологіїНабуття знань щодо закономірностей та особливостей функціонування соціальних факторів та умов формуваннязмісту й структури гендераа також розширення їх світоглядних уявлень про соціальні та поведінкові аспекти сучасного буття.

 

Завдання навчальної дисципліни

розвинення наукового мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими теоретичними знаннями з гендерної соціології.

-       надати студентам цілісне уявлення про гендерно-рольову структуру суспільства та особливості людської формування гендерних психічних форм;

-       сформувати навички оперування теоретичним і фактичним матеріалом що структури та змісту особистості та суспільства;

-       допомогти в розумінні процесів, що відбуваються в сучасному суспільстві в цілому та рівні гендерних ролей, зокрема;

-       навчити інтерпретувати і використовувати у професійній діяльності та в повсякденному житті знання з емпіричної гендерної соціології.Course rating: