Мета навчальної дисципліни

 

Надання здобувачам вищої освіти цілісної та логічно-послідовної системи наукових знань про національну політико-правову систему та її основні інститути, розкриття найважливіших теоретичних положень про сутність і зміст політико-правових явищ і суспільних процесів, що відбуваються в Україні та  сучасних підходів щодо їх вирішення, а також  формування у них високого рівня політичної і правової свідомості та культури, активної громадянської позиції, дотримання стандартів у сфері прав людини.

 

Завдання навчальної дисципліни

 

розвинення творчого мислення здобувачів вищої освіти, оволодіння ними систематизованими науковими знаннями про політико-правові явища та суспільні процеси в Україні;

вміння самостійно аналізувати суспільно-політичні події в Україні;

орієнтуватися у складному розмаїтті сучасного політичного життя держави та застосовувати набуті знання у професійній діяльності та повсякденному житті;

виховання у здобувачів вищої освіти високого рівня політичної та правової свідомості, поважного ставлення до Конституції та законів України, а також відповідальності за результати своєї професійної діяльності;

формування високого рівня політичної і правової культури, активної громадянської позиції, дотримання прав, свобод та обов’язків людини і громадянина.