Мета дисципліни - формування у студентів розуміння закономірностей, стратегій, механізмів міжнародної інвестиційної діяльності з боку міжнародних корпорацій та її мотивації, надання знань у галузі міжнародного інвестування та набуття аналітичних і практичних навичок у сфері реалізації іноземних прямих та портфельних інвестицій в тому числі у конкретних умовах України.

Course rating: