Мета - навчити студентів застосовувати сучасні засоби автоматизації технологічних процесів, виконувати їх програмування, параметризацію та налагодження, спираючись на аналіз об’єктів автоматизації і розуміння процесів, що в них відбуваються.

 Завдання - формування у студентів знань, вмінь та навичок, необхідних для розуміння питань щодо призначення і використання мікропроцесорних пристроїв керування та засобів контролю технологічних параметрів, з метою забезпечення кваліфікаційної участі інженерів в виробничій і дослідницькій діяльності з підвищення якості продукції та продуктивності технологічного процесу.


Course rating: