В процесі господарювання на підприємстві формуються питання, які
потребують вирішення: як повинно працювати підприємство, від чого залежить
його ефективність, як працювати з постачальниками і покупцями, як ефективно
управляти економічними процесами і як діяти в майбутньому. Для вирішення
цих питань можуть бути використані інструменти економіко-математичного
моделювання. Їх вивчення дає можливість засвоїти підходи для оцінки
економічних процесів, встановлення причинно-наслідкового звязку між
показниками, розробки прогнозу діяльності підприємства, сформувати
оптимальні плані й розробити управлінські рішення з найбільшим економічним
ефектом. Без використання методів економіко-математичного моделювання не
можливо добитися успіху в таких сферах як банківська справа, фінанси, бізнес.
Особливо, слід відзначити, важливість економіко-математичного моделювання
для спеціалістів з обліку і аудиту, які формують оперативні і стратегічні
рішення та сприяють їх виконанню. Встановлення достовірних причинно-
наслідкових звязків, формування оптимальних рішень дозволяє не тільки
констатувати факт наявності економічних звязків і зміни показників в тому чи
іншому напрямку, а й розробити управлінські дії, щодо негативних явищ і
побудувати прогнози стратегічного розвитку підприємства.
Економіко-математичне моделювання це дисципліна, завданням якої є
вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови
економіко-математичних моделей, методів їх розвязування та аналізу з метою

5
використання в економічних процесах і прийняття ефективних управлінських
рішень.