Дана дисципліна переслідує мету дати студентам знання  про експлуатаційні властивості паливномастильних матеріалів і спеціальних рідин, їх вплив на техніко-економічні показники роботи автомобілів та організацію їх раціонального використання при експлуатації автомобільного транспорту, а також про способи зменшення витрат палива і моторних мастил та екологічні властивості паливномастильних матеріалів.