Цей курс лекцій охоплює широке коло питань, пов'язаних з діяльністю проектування, аналізу та впровадження мехатронних та робототехнічних систем, з організацією проектних робіт; містить короткі характеристики комплектуючих вузлів і блоків, що часто використовуються, методику оптимального вибору комплектуючих, методи розрахунку та оптимізації, моделі основних елементів мехатронних машин, рекомендації з проектування, аналізу та впровадження. Розглядаються основні напрями, методологія та зміст прикладних досліджень технологічних систем у машинобудуванні, застосування автоматизованих систем та засобів досліджень об'єктів машинобудування, вимірювально-обчислювальних комплексів на базі системного підходу як до проведення досліджень, діагностування об'єктів, так і до випробувань сучасного обладнання.